Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza rzeźby terenu i jej przydatność dla sporządzania map morfodynamicznych przy wykorzystaniu technik GIS
Konkurs 25

Analiza rzeźby terenu i jej przydatność dla sporządzania map morfodynamicznych przy wykorzystaniu technik GIS

Numer wniosku: 3 P04E 015 25
Kierownik: mgr Leszek Wierchowiec
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geografii i Oceanologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 39 900
Konkurs: 25