Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza potencjalnie macierzystych dla węglowodorów neoproterozoiczno-kambryjskich utworów lubelsko-podlaskiego skłonu kratonu wschodnioeuropejskiego
Konkurs 25

Analiza potencjalnie macierzystych dla węglowodorów neoproterozoiczno-kambryjskich utworów lubelsko-podlaskiego skłonu kratonu wschodnioeuropejskiego

Numer wniosku: 5 T12B 053 25
Kierownik: dr Jolanta Pacześna
Instytucja realizująca: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 403 900
Konkurs: 25