Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza porównawcza metod ustalania rzeczywistej miąższości paliwa na zwierciadle wody podziemnej
Konkurs 25

Analiza porównawcza metod ustalania rzeczywistej miąższości paliwa na zwierciadle wody podziemnej

Numer wniosku: 4 T09D 041 25
Kierownik: mgr inż. Iwona Deska
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Ochrony Środowiska
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 27 480
Konkurs: 25