Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza pasma modulacji w laserach planarnych z przerwą fotonową
Konkurs 25

Analiza pasma modulacji w laserach planarnych z przerwą fotonową

Numer wniosku: 4 T11B 031 25
Kierownik: dr inż. Agnieszka Mossakowska - Wyszyńska
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektroniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 25