Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza parametrów rzutujących na rozwój procesów powstawania złogów w sieciach wodociągowych
Konkurs 25

Analiza parametrów rzutujących na rozwój procesów powstawania złogów w sieciach wodociągowych

Numer wniosku: 5 T07E 080 25
Kierownik: dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 48 500
Konkurs: 25