Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza organizacji, metod i zasad pracy kadry kierowniczej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
Konkurs 25

Analiza organizacji, metod i zasad pracy kadry kierowniczej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Numer wniosku: 3 P06L 047 25
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Klocek
Instytucja realizująca: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ LEŚNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Leśnych i Drzewnych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 15 000
Konkurs: 25