Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza numeryczno-geologiczna osuwisk na Pogórzu Dynowskim
Konkurs 25

Analiza numeryczno-geologiczna osuwisk na Pogórzu Dynowskim

Numer wniosku: 5 T12B 057 25
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Piotrowska
Instytucja realizująca: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 49 400
Konkurs: 25