Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza nieliniowej deformacji i stateczności cienkich powłok sprężystych według sformułowania wewnętrznego
Konkurs 25

Analiza nieliniowej deformacji i stateczności cienkich powłok sprężystych według sformułowania wewnętrznego

Numer wniosku: 5 T07A 040 25
Kierownik: prof. zw. dr hab. in Wojciech Pietraszkiewicz
Instytucja realizująca: INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 40 000
Konkurs: 25