Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza możliwości zastosowania sztucznej sieci neuronowej do prognozowania trwałości zmęczeniowej
Konkurs 25

Analiza możliwości zastosowania sztucznej sieci neuronowej do prognozowania trwałości zmęczeniowej

Numer wniosku: 5 T07B 036 25
Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch
Instytucja realizująca: AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Eksploatacji, Wibroakustyki i Diagnostyki Maszyn i Systemów
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 36 000
Konkurs: 25