Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza molekularna zdolności do regeneracji roślin in vitro żyta ozimego (Secale cereale L.) przy użyciu markerów mikrosatelitarnych
Konkurs 25

Analiza molekularna zdolności do regeneracji roślin in vitro żyta ozimego (Secale cereale L.) przy użyciu markerów mikrosatelitarnych

Numer wniosku: 3 P06A 025 25
Kierownik: dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska
Instytucja realizująca: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Roślinnej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 40 000
Konkurs: 25