Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza i ocena stopnia realizacji zrównoważonego użytkowania lasu w Polsce i wybranych krajach Europy
Konkurs 25

Analiza i ocena stopnia realizacji zrównoważonego użytkowania lasu w Polsce i wybranych krajach Europy

Numer wniosku: 3 P06L 037 25
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ LEŚNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Leśnych i Drzewnych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 70 000
Konkurs: 25