Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza harmoniczna rozwinięć ortogonalnych
Konkurs 25

Analiza harmoniczna rozwinięć ortogonalnych

Numer wniosku: 2 P03A 028 25
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Stempak
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Matematyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 160 000
Konkurs: 25