Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza genetyczna krajowej populacji strusi za pomocą metod molekularnych
Konkurs 25

Analiza genetyczna krajowej populacji strusi za pomocą metod molekularnych

Numer wniosku: 3 P06D 019 25
Kierownik: doc. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk
Instytucja realizująca: INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 45 000
Konkurs: 25