Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza ekspresji genów dla łańcuchów A i B płytkowego czynnika wzrostu oraz ich receptora alfa w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek
Konkurs 25

Analiza ekspresji genów dla łańcuchów A i B płytkowego czynnika wzrostu oraz ich receptora alfa w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek

Numer wniosku: 3 P05A 120 25
Kierownik: dr hab. Zofia Niemir
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 25