Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Analiza dwucząstkowych korelacji nieidentycznych mezonów rejestrowanych w eksperymencie STAR
Konkurs 25

Analiza dwucząstkowych korelacji nieidentycznych mezonów rejestrowanych w eksperymencie STAR

Numer wniosku: 2 P03B 123 25
Kierownik: dr hab. Jan Pluta
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Fizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 24 000
Konkurs: 25