Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Ameryka Łacińska w procesach poznawania i interpretacji (Ewolucja studiów latynoamerykańskich)
Konkurs 25

Ameryka Łacińska w procesach poznawania i interpretacji (Ewolucja studiów latynoamerykańskich)

Numer wniosku: 2 H01G 014 25
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dembicz
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Historycznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 58 680
Konkurs: 25