Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Alternatywne polityki monetarne w okresie stabilizowania kursu złotego wobec euro
Konkurs 25

Alternatywne polityki monetarne w okresie stabilizowania kursu złotego wobec euro

Numer wniosku: 2 H02B 009 25
Kierownik: dr Robert Kelm
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekonometrii, Statystyki i Demografii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 25