Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Algorytmizacja działań na liczbach rozmytych i jej zastosowania
Konkurs 25

Algorytmizacja działań na liczbach rozmytych i jej zastosowania

Numer wniosku: 4 T11C 038 25
Kierownik: prof. dr hab. Witold Kosiński
Instytucja realizująca: POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 34 960
Konkurs: 25