Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Akumulacja węgla, azotu i fosforu w jeziorach o różnym statusie troficznym
Konkurs 25

Akumulacja węgla, azotu i fosforu w jeziorach o różnym statusie troficznym

Numer wniosku: 3 P04F 039 25
Kierownik: dr Irena Kufel
Instytucja realizująca: CENTRUM BADAŃ EKOLOGICZNYCH PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 113 700
Konkurs: 25