Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Aktywność metaboliczna korzeni drzew rosnących w środowisku skażonym zanieczyszczeniami przemysłowymi
Konkurs 25

Aktywność metaboliczna korzeni drzew rosnących w środowisku skażonym zanieczyszczeniami przemysłowymi

Numer wniosku: 3 P04G 075 25
Kierownik: prof. dr hab. Gabriela Lorenc-Plucińska
Instytucja realizująca: INSTYTUT DENDROLOGII PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ochrony Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 130 600
Konkurs: 25