Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski. Analiza statystyczno-ekonometryczna
Konkurs 25

Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski. Analiza statystyczno-ekonometryczna

Numer wniosku: 2 H02B 032 25
Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Ekonometrii, Statystyki i Demografii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 0
Konkurs: 25