Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Aktywność biologiczna oleju z nasion żmijowca pospolitego (Echium vulgare L.) w porównaniu z pospolitymi olejami roślinnymi
Konkurs 25

Aktywność biologiczna oleju z nasion żmijowca pospolitego (Echium vulgare L.) w porównaniu z pospolitymi olejami roślinnymi

Numer wniosku: 3 P05F 038 25
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Stołyhwo
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Farmaceutycznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 49 000
Konkurs: 25