Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich
Konkurs 25

Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich

Numer wniosku: 2 H02C 013 25
Kierownik: prof. dr hab. Marek Kłodziński
Instytucja realizująca: INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekonomii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 80 000
Konkurs: 25