Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Aktywacja komórek jednojądrzastych i produkcja wybranych cytokin w czasie indukcji remisji ostrej biłaczki limfoblastycznej z uwzględnieniem towarzyszących infekcji
Konkurs 25

Aktywacja komórek jednojądrzastych i produkcja wybranych cytokin w czasie indukcji remisji ostrej biłaczki limfoblastycznej z uwzględnieniem towarzyszących infekcji

Numer wniosku: 3 P05E 080 25
Kierownik: prof. dr hab. Maryna Krawczuk-Rybak
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ LEKARSKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 148 000
Konkurs: 25