Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne.
Konkurs 25

Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne.

Numer wniosku: 2 H01D 027 25
Kierownik: dr hab. Jolanta Antas
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 16 000
Konkurs: 25