Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego z lat 1696-1732
Konkurs 25

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego z lat 1696-1732

Numer wniosku: 2 H01G 003 25
Kierownik: dr Michał Zwierzykowski
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Historycznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 61 860
Konkurs: 25