Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Agroklimatyczne warunki uprawy pszenicy jarej w Polsce
Konkurs 25

Agroklimatyczne warunki uprawy pszenicy jarej w Polsce

Numer wniosku: 3 P06S 036 25
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Michalska
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 19 200
Konkurs: 25