Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Aerodynamika atmosferycznego złoża fluidalnego w przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła
Konkurs 25

Aerodynamika atmosferycznego złoża fluidalnego w przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła

Numer wniosku: 4 T10B 034 25
Kierownik: dr inż. Norbert Szmolke
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Energetyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 230 000
Konkurs: 25