Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Aerobowy rozkład produkcyjnych i poużytkowych odpadów tworzyw drzewnych a właściwości użytkowe otrzymanych kompostów
Konkurs 25

Aerobowy rozkład produkcyjnych i poużytkowych odpadów tworzyw drzewnych a właściwości użytkowe otrzymanych kompostów

Numer wniosku: 4 T08E 069 25
Kierownik: dr Hanna Wróblewska
Instytucja realizująca: INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 200 000
Konkurs: 25