Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Adsorpcyjne i katalityczne właściwości mezoporowatych sit molekularnych modyfikowanych kationami metali alkalicznych
Konkurs 25

Adsorpcyjne i katalityczne właściwości mezoporowatych sit molekularnych modyfikowanych kationami metali alkalicznych

Numer wniosku: 4 T09A 153 25
Kierownik: prof. dr hab. Maria Ziółek
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ CHEMII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 47 900
Konkurs: 25