Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Adsorpcyjne i agregacyjne właściwości nowych perfluorowanych surfaktantów cukrowych
Konkurs 25

Adsorpcyjne i agregacyjne właściwości nowych perfluorowanych surfaktantów cukrowych

Numer wniosku: 4 T09B 127 25
Kierownik: dr hab. inż. Adam Sokołowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Chemii Technicznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 25