Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Adsorpcja membranowa nowy wysokosprawny proces zintegrowany do selektywnej separacji składników roztworów
Konkurs 25

Adsorpcja membranowa nowy wysokosprawny proces zintegrowany do selektywnej separacji składników roztworów

Numer wniosku: 4 T09C 047 25
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 243 680
Konkurs: 25