Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Addykcyjny system plazmidu pMTH4 Paracoccus methylutens; analiza struktury i funkcji.
Konkurs 25

Addykcyjny system plazmidu pMTH4 Paracoccus methylutens; analiza struktury i funkcji.

Numer wniosku: 3 P04A 045 25
Kierownik: prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 25