Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Adaptacja systemu TEMCLEV do oceny zagrożeń pożarowo-wybuchowych w procesach produkcji materiałów wybuchowych
Konkurs 25

Adaptacja systemu TEMCLEV do oceny zagrożeń pożarowo-wybuchowych w procesach produkcji materiałów wybuchowych

Numer wniosku: 4 T09B 063 25
Kierownik: dr Tadeusz Piotrowski
Instytucja realizująca: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Chemii Technicznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 240 000
Konkurs: 25