Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Adaptacja metody Pb-210 do datowania osadów arktycznych (Kongsfjorden i Morze Barentsa)
Konkurs 25

Adaptacja metody Pb-210 do datowania osadów arktycznych (Kongsfjorden i Morze Barentsa)

Numer wniosku: 3 P04E 025 25
Kierownik: mgr Agata Zaborska
Instytucja realizująca: INSTYTUT OCEANOLOGII PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geografii i Oceanologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 25 000
Konkurs: 25