Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25Adaptacja metod górnictwa naftowego do usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego
Konkurs 25

Adaptacja metod górnictwa naftowego do usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego

Numer wniosku: 5 T12A 002 25
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki
Instytucja realizująca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 330 000
Konkurs: 25