Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25
Konkurs 25

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Antyjudaizm", a Ewangelia Janowa. Nowe spojrzenie na relacje pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem w czwartej Ewangelii. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI WYDZIAŁ TEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
"Atlas historyczny miast polskich" (Kętrzyn, Mrągowo, Włocławek, Orneta) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH decyzja - zakwalifikowany
"Protokoły Koła Polskiego w wiedeńskiej Radzie Państwa (V kadencja Rady Państwa - lata 1873 - 1879" - opracowanie i przygotowanie do druku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
"Ślepota" na smak 6-n-propylo-2-tiouracylu (PROP) - potencjalny marker genetyczny uzależnienia od nikotyny? INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII decyzja - zakwalifikowany
"Źyjące Biblioteki". Oblicza tradycji przelazu tekstów świętych wobec problemów współistnienia religii i kultur: Rgveda braminów Nambudiri UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
A Search for Physics Beyond the Standard Model in ep Deep Inelastic Scattering at HERA UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Ab-initio DFT. Opracowanie nowych, zależnych od orbitali funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych i korelacyjno-wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja metod górnictwa naftowego do usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja metody Pb-210 do datowania osadów arktycznych (Kongsfjorden i Morze Barentsa) INSTYTUT OCEANOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja systemu TEMCLEV do oceny zagrożeń pożarowo-wybuchowych w procesach produkcji materiałów wybuchowych INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Adaptacje w filmowej twórczości Stanleya Kubricka UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Addykcyjny system plazmidu pMTH4 Paracoccus methylutens; analiza struktury i funkcji. UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcja membranowa nowy wysokosprawny proces zintegrowany do selektywnej separacji składników roztworów POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcyjne i agregacyjne właściwości nowych perfluorowanych surfaktantów cukrowych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcyjne i katalityczne właściwości mezoporowatych sit molekularnych modyfikowanych kationami metali alkalicznych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Aerobowy rozkład produkcyjnych i poużytkowych odpadów tworzyw drzewnych a właściwości użytkowe otrzymanych kompostów INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA decyzja - zakwalifikowany
Aerodynamika atmosferycznego złoża fluidalnego w przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Afrykanerzy w interiorze Południowej Afryki, 1835-1872. Studium alternatywnych dróg rozwoju społeczności kolonialnej w XIX wieku UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Agroklimatyczne warunki uprawy pszenicy jarej w Polsce AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego z lat 1696-1732 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5