Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 24
Konkurs 24

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Szybkie IPD" - fizyko-chemiczne aspekty wytwarzania warstw w intensywnym procesie impulsowo-plazmowym POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ decyzja - zakwalifikowany
4-fosforanylideno-5(4H)-oksazolony i ich pochodne w syntezie Ó,á-dehydro-Ó-aminokwasów POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Ablacja mikrofalowa utrwalonego migotania przedsionków u chorych poddawanych chirurgicznej korekcji wad zastawki mitralnej ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja i weryfikacja nowej metody oznaczania selenu w materiałach biologicznych UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja matematycznego modelu niszczenia skał stropowych dla warunków eksploatacji złóż pokładowych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GÓRNICZY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacje do zaplemnienia wewnętrznego w strukturze jądra i ultrastrukturze plemników u przedstawicieli Glandulocaudinae (Teleostei: Characidae) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjna analiza częstości i postaci drgań własnych sprężystych układów mechanicznych INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Adhezja bakterii z rodzaju Bacillus do powierzchni roboczych stosowanych w przemyśle spożywczym w zależności od warunków środowiskowych AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŹYWNOŚCI decyzja - zakwalifikowany
Adsorbenty węglowe z odpadów roślinnych w ochronie środowiska POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Afrykański Dziennik Jana Czekanowskiego (1907-1909) TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO decyzja - zakwalifikowany
Aglomeraty srebrowe i sodowe generowane radiacyjnie w sodalitach INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ decyzja - zakwalifikowany
Agresja rówieśnicza w doświadczeniach uczniów szkół rolniczych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU decyzja - zakwalifikowany
Agrotechniczna i jakościowa ocena nowych rodów owsa nieoplewionego AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Agrotechniczne uwarunkowania plonowania i jakości surowca ostropestu plamistego (Silybum marianum Gaertn.) AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja dopełniacza i wiązanie przeciwciał przez wybrane lipopolisacharydy Proteus mirabilis UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja kompozytów lignocelulozowych enzymami utleniającymi INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja powierzchni w procesach obróbki cieplno-chemicznej POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Aktywna kompensacja prądów rażenia człowieka w okrętowej sieci izolowanej niskiego napięcia AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywność bioelektryczna mięśni jako funkcja intensywności wykonywanego wysiłku AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Aktywność telomerazy w raku jajnika i korelacja z wynikami leczenia AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5