Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 23
Konkurs 23

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Monitor" 1765-1785. Bibliografia zawartości. INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN decyzja - zakwalifikowany
Abiotyczne i biotyczne wskaźniki współczesnych zmian środowiska przyrodniczego Tatr powyżej górnej granicy lasu UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja obiektów poprzemysłowych na nowe funkcje jako istotny nurt architektury współczesnej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja polskich przedsiębiorstw do konkurowania w warunkach e-biznesu POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I PODSTAW TECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Adrenergiczne, cholinergiczne i peptydergiczne unerwienie żołądka kury domowej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Adresowane światłem fotoaktywne materiały molekularne do pamięci optycznych i optycznego przetwarzania informacji POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcja związków organicznych z roztworów wodnych na węglach aktywnych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Ag-Fe i Ag-Fe2O3 - nowe, ekologiczne materiały stykowe do niskonapięciowych łączników elektrycznych INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Aksjomatyczna analiza postaw uczestników rynku względem ryzyka gospodarczego AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Akt twórczy jako mimesis. Antropologiczne aspekty artystycznej reprezentacji na podstawie ostatniego spektaklu Tadeusza Kantora. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywnośc biologiczna i właściwości substancji humusowych gleby użyźnionej osadami ściekowymi UNIWERSYTET OPOLSKI WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywność powierzchniowa surfaktantów z ugrupowaniem perfluoroalkilowym w środkach gaśniczych INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA decyzja - zakwalifikowany
Aktywność ruchowa jako istotny czynnik w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych oraz kreacji zdrowia. Długofalowe badania prospektywne - obserwacja 20-letnia. AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aleksander Wielki UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Algorytmizacja oraz programowanie w zadaniach syntezy optymalnych silników indukcyjnych jednofazowych INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy modelowania przepływu krwi w centralnym układzie krążenia UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Alkaliczne aktywowane spoiwa o dużej zawartości zeolitów AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI decyzja - zakwalifikowany
Alkaloidy łubinowe jako agonisty do modelowania matrycy molekularnej receptora smaku gorzkiego UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Alturas de Firurani: zasiedlenie i wykorzystanie wysokogórskiego stepu andyjskiego w okresie przedhiszpańskim i wczesno-kolonialnym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analityczna i eksperymentalna weryfikacja wytrzymałościowych obliczeń numerycznych elementów układów napedowych pojazdów szynowych (z uwzględnieniem międzynarodowych norm i przepisów kolejowych) POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5