Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22'Tako rzecze Zaratustra' Nietzschego w świetle teorii C. G. Junga.
Konkurs 22

'Tako rzecze Zaratustra' Nietzschego w świetle teorii C. G. Junga.

Numer wniosku: 2 H01A 039 22
Kierownik: mgr Arkadiusz Tabero
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Filozofii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 16 200
Konkurs: 22