Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22
Konkurs 22

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Aspekty ekonomiczno-finansowe wyboru kierunków i metod realizacji oraz źródeł finansowania transferu technologii AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Aspekty epidemiologiczne antybiotyko i chemioterapii salmonelozy ptaków AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ decyzja - zakwalifikowany
Aspekty redoksowe oddziaływań glutationu z jonami metali UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Asymptotyczne podejście do analizy i otymalizacji niezawodności złożonych systemów transportowych AKADEMIA MORSKA W GDYNI KATEDRA MATEMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Asymptotyka przepływu płynów magneto-mikropolarnych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Atlas rozmieszczenia geograficznego grzybów z rzędu Laboulbeniales w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU decyzja - zakwalifikowany
Autodestruktywność dziecięca a doświadczenie i reprezentacja relacji przywiązania UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Autonomiczny rejestrator zużyć zmęczeniowych struktur nośnych - opracowanie, wykonanie i badania modelu INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej orlika pospolitego - Aquilegia vulgaris L. (Ranunculaceae). AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania aminokwasów oraz peptydów zawierających centra redoks aktywne i koordynacyjne. UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania asocjacyjne w populacji rodzin obciążonych uzależnieniem od alkoholu POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania ciśnieniowe smektogenów UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania dotyczące metod konserwacji malarstwa na podłożu metalowym. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania dotyczące starzenia i stabilizacji współczesnych werniksów malarskich UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania elektryzowania aerozolu w elektryzatorze z przemiennym polem elektrycznym INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania geodezyjno-grawimetryczne górotworu solnego poddanego deformacjom o charakterze geodynamicznym jako element oceny przydatności terenu pogórniczego dla potrzeb zagospodarownia przestrzennego AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania interferometrycznych czujników światłowodowych z identyfikacją i lokalizacją pola zaburzeń INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI WAT decyzja - zakwalifikowany
Badania katalitycznej redukcji tlenków azotu węglowodorami na koksach aktywnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania kinetyki i mechanizmu fotodegradacji polichlorofenoli w środowisku wodnym INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania komunikacji centrów metalicznych w homo i heteronuklearnych kompleksach poliazamakrocyklicznych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany