Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22
Konkurs 22

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w osadach, glebie i tkankach POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza polimorfizmu genu dla TNF-Ó w reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów i skórnych postaciach łuszczycy AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesu specjacji Aneura pinguis (L.) Dumort. (Hepaticopsida Metzgeriales). UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesów metalurgicznych zachodzących w czasie spawania GMA w osłonach gazów aktywnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza profilu wybranych cytokin u dzieci z chorobą trzewną przestrzegających i nieprzestrzegających diety bezglutenowej. COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza przegrupowań z udziałem nowych elementów rekombinacyjnych genu delta receptora limfocytów T (TCRë) INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza przydatności badań erytroblastów płodowych krążących w krwi matki, oznaczeń osoczowego białka A (PAPP-A), wolnej á-hCG, oraz genetycznego badania ultrasonograficznego do oceny stanu zdrowia płodu w pierwszym trymestrze ciąży INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza restrykcyjna mitochondrialnego DNA (mtDNA) w gatunkach z rodzaju Secale (żyto) UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza rynku ziemi rolniczej w wybranych rejonach województwa lubuskiego AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
Analiza sezonowej zmienności składu chemicznego wód Pienińskiego Pasa Skałkowego w cyklu rocznym. UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza strukturalna przemian fazowych w kompozytach aluminium-tlenki metali, oraz w stopach poddanych wysokotemperaturowemu odkształceniu AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza sygnału uzyskanego z zespołu czujników przyspieszeń liniowych w badaniach rakiety w locie WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ UZBROJENIA I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza sygnałów diagnostycznych w widmie prądu zasilającego silnik elektryczny POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza symetrii i kierunku zmian w budowie czaszek wybranych populacji dziejowych na podstawie badań radiologicznych i antropometrycznych POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE WYDZIAŁ STOMATOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza systemowa gospodarki cieplnej zakładu mleczarskiego UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUKI O ŹYWNOŚCI decyzja - zakwalifikowany
Analiza teoretyczna, metody sterowania oraz badania eksperymentalne układów redukcji drgań z materiałami inteligentnymi AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza termodynamiczna oddziaływania białka eIF4E z analogami 5'-końca mRNA oraz z fragmentami białek 4E-BP i eIF4G UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza utraty heterozygotyczności (LOH) w 3 loci mikrosatelitarnych na ramieniu 13q. Porównanie utraty alleli w materiale tkanki nowotworowej, tkanki marginesu i zdrowej błony śluzowej w preparatach od chorych z płaskonabłonkowym rakiem krtani. INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza warunków pobudzania lasera włóknowego typu 'double-clad' domieszkowanego neodymem (Nd+3) oraz iterbem (Yb+3) pod kątem uzyskania wysokich sprawności generacji INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI WAT decyzja - zakwalifikowany
Analiza wieloletniego ciągu obserwacji czasu obrotowego w Borowej Górze w aspekcie przygotowania go do kompleksowego opracowania INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII decyzja - zakwalifikowany