Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22
Konkurs 22

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza efektywności wybranych metod diagnozowania silników wozów bojowych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza fotoreaktywności wybranych składników lipofuscyny ocznej UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i geometria w grupach kwantowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i izolacja taksoidów z różnych gatunków cisa AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE IM. PROFESORA FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza liniowych i nieliniowych procesów fizycznych w femtosekundowej spektroskopii dwuimpulsowej UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza markerów chloroplastowego DNA wybranych drzewostanów dębowych, drzew doborowych i pomnikowych (Quercus robur i Q. petraea) w Polsce. INSTYTUT DENDROLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza mechanizmu wydzielania TNF pod wpływem interleukiny 1 i cykloheksymidu AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza metrologiczna transformaty falkowej w pomiarach zakłóceń niestacjonarnych w sieci energetycznej POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza metrologiczna zjawiska aliasingu w cyfrowych systemach przetwarzania sygnałów energetycznych implementujących filtry antyaliasingowe POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza międzygenowego regionu 16S - 23S rDNA bakterii rodzaju Aeromonas UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza międzynarodowych i krajowych oszacowań wartości hodowlanych buhajów czarno-białych w zakresie cech wydajności mlecznej i pokroju AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Analiza modeli systemów czasu rzeczywistego wyrażonych w języku UML POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości zastosowania fal Marangoniego do zdalnej oceny fizykochemicznego stanu powierzchni wód INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza na przestrzeniach metrycznych i jej zastosowania w nieliniowych równaniach eliptycznych, rachunku prawdopodobieństwa i rachunku wariacyjnym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza nosicielstwa nosogardłowego Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Neisseria meningitidis u zdrowych dzieci do 5 roku życia. CENTRALNE LABORATORIUM SUROWIC I SZCZEPIONEK decyzja - zakwalifikowany
Analiza numeryczna i eksperymentalna drgań samowzbudnych regularnych i chaotycznych w układzie o dwóch stopniach swobody z tarciem POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza numeryczna wpływu wzajemnego położenia kierownic na sprawność osiowej turbiny dwustopniowej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza nurtu konserwatywno - liberalnego w rosyjskiej myśli politycznej i społecznej początku XX wieku, na przykładzie pism Pawła Milukowa, zawierająca opracowane i przetłumaczone fragmenty nie znanych w Polsce jego dzieł. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza obciążeń eksploatacyjnych elementów konstrukcyjnych za pomocą tablic korelacyjnych w obliczeniach i badaniach trwałości zmęczeniowej AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza oraz optymalne projektowanie cienkościennych konstrukcji metalowych z uwzględnieniem imperfekcji POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany