Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22Analiza aberracji chromosomowych u chorych z mnogimi pierwotnymi nowotworami głowy i szyi - cytogenetyka molekularna guzów pochodzących z różnych ognisk nowotworowych
Konkurs 22

Analiza aberracji chromosomowych u chorych z mnogimi pierwotnymi nowotworami głowy i szyi - cytogenetyka molekularna guzów pochodzących z różnych ognisk nowotworowych

Numer wniosku: 3 P05A 020 22
Kierownik: dr Maciej Kujawski
Instytucja realizująca: INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 140 000
Konkurs: 22