Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22Amplifikacja genów z rodziny erbB w rakach gruczołu tarczowego u ludzi.
Konkurs 22

Amplifikacja genów z rodziny erbB w rakach gruczołu tarczowego u ludzi.

Numer wniosku: 3 P04B 018 22
Kierownik: dr med. Krzysztof Sworczak
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biotechnologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 19 960
Konkurs: 22