Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22Amorficzny węgiel, krzemo-węgiel i azotek węgla do zastosowań w technice
Konkurs 22

Amorficzny węgiel, krzemo-węgiel i azotek węgla do zastosowań w technice

Numer wniosku: 4 T08D 025 22
Kierownik: dr hab. Tomasz Stapiński
Instytucja realizująca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 170 000
Konkurs: 22