Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22Algorytmy wyznaczania trójwymiarowych przepływów cieczy metodami spektralnymi, stosowanymi po transformacji obszarów rozwiązania na obszary kanoniczne.
Konkurs 22

Algorytmy wyznaczania trójwymiarowych przepływów cieczy metodami spektralnymi, stosowanymi po transformacji obszarów rozwiązania na obszary kanoniczne.

Numer wniosku: 3 P04E 018 22
Kierownik: prof. zw. dr Włodzimierz Prosnak
Instytucja realizująca: INSTYTUT OCEANOLOGII PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geografii i Oceanologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 123 840
Konkurs: 22