Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22Akumulacja rumowiska w nizinnych zbiornikach wodnych
Konkurs 22

Akumulacja rumowiska w nizinnych zbiornikach wodnych

Numer wniosku: 3 P06S 003 22
Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Przedwojski
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 45 000
Konkurs: 22