Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22Aktywność błonowej cyklazy guanylanowej typu A w makrofagach szczura
Konkurs 22

Aktywność błonowej cyklazy guanylanowej typu A w makrofagach szczura

Numer wniosku: 3 P04A 059 22
Kierownik: doc. dr hab. Wojciech Andrzej Gorczyca
Instytucja realizująca: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 49 400
Konkurs: 22