Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22Aktualizacja modelu górotworu solnego w otoczeniu komory magazynowej gazu ziemnego
Konkurs 22

Aktualizacja modelu górotworu solnego w otoczeniu komory magazynowej gazu ziemnego

Numer wniosku: 5 T12B 043 22
Kierownik: dr inż. Jarosław Ślizowski
Instytucja realizująca: INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 20 000
Konkurs: 22